Arkiv augusti 2019

Med fokus på miljön

Som industri så står man inför utmaningar miljömässigt. Det kanske bedrivs verksamhet som funnits länge och förutsättningarna har förändrats de senaste åren med ett helt nytt tänk på vår miljö. Det är inte bara på tillverkningssidan som det görs förändringar utan även inom fläkt- och kylsystem så gäller det att dessa rengörs för att få bästa effekt.

Företaget Recond Concept har tagit fram ett förbättringskoncept med miljövänliga kemikalier. De kan på ett miljövänligt sätt rengöra bland annat fläkt- och kylsystem på stora industrier. Genom att rengöra olika system på industrier så kommer besparingar då dessa system inte behöver nedmonteras utan kan rengöras på plats. Idag så kan miljökraven vara högt ställda på industrier och det gäller att man hittar lösningar som kan hjälpa till att industrierna kan hålla den miljöstandard som satts.

På många sätt så är vi ett föregångsland då det kommer till miljö. Även om det fortfarande finns mycket att arbeta med. Recond Concept har visat att det går att göra saker som hjälper till och kan skapa en en bättre miljö. Och det finns många andra sätt att arbeta på med miljö i åtanke. Elavtal är något som man kan omförhandla och få mer miljömässig el levererad till sin industri. Även byte av armaturer är något som kan göra att man spar energi.

Det kräver en hel del av företag att påbörja en förändring som hjälper till att skapa en bättre miljö. Många gånger så kanske man inte kan vänta på att någon annan ska göra något utan man kanske måste börja någonstans för att det ska just bli en förändring.

Utmaningar med växande företag

Som företag så måste drivkraften vara att öka sin omsättning och växa. Det är inte alla företag som lyckas med detta men det finns de som ständigt utmanar sig själva och förhoppningen är att bli framgångsrika med sin verksamhet. För det företag som växer så kommer det alltid utmaning och det gäller att man är redo att ta sig an detta.

Etablera sig på ny ort

Det kanske inte räcker med ett kontor i Ljungbyhed utan man måste titta sig om på andra orter om man kan etablera sig. Välj ut ett par strategiska orter där ni kan tänkas bygga upp ett lokalkontor.  Gör marknadsundersökning på olika orter för att se om ert företag skulle kunna öppna något. Sverige har många platser som kan passa och kanske kan det vara så att västkusten kan vara av intresse. Det finns passande kontor i Trollhättan som kanske kan passa just ert företag. Det kan också vara så att ni växer så att ni behöver större kontor än det ni idag har. Det är viktigt att ha anpassade lokaler för den mängd anställda som finns på företaget.

Anställa mer personal

Som ett växande företag så kommer man till en punkt där man måste anställa mer personal. Vilket är väldigt trevligt men innebär också utmaningar att hitta de personer som passar bäst för företaget. Rekrytering är inte alltid det enklaste och många gånger så kan det vara enklare att låta en rekryteringsföretag ta hand om den biten. Det kan ändå kräva en hel del av företagsledning att avgöra vilka som kan passa bäst in på den kravspecifikation man satt upp. Se till att vara så specifik som det bara går på den eller de tjänster som annonseras ut. För vissa anställningar så kanske personlighet kan vara en allt så viktig detalj för arbetet. Hur kommer den sökande att passa in i arbetslaget är också något som bör funderas på. Det finns många parametrar som är viktigt vid anställning av ny personal.