Att tänka på vid företagsresande

Att tänka på vid företagsresande

Att vara ute i god tid med planeringen för företagsresan brukar vara en förutsättning för att resan blir lyckad, med god framförhållning ökar chanserna för att det blir som du har tänkt dig. Det är bra att sätta ett datum för resan i god tid eftersom alla medarbetare då hinner förbereda sig ordentligt för resan och de hinner komma med förslag och synpunkter som kan göra resan bättre. Vid valet av plats för konferens gäller det att tänka på vad som gynnar gruppen mest. Behöver ni stora eller lite mindre lokaler?

Är det mer passande med en historisk eller modern plats? Föredrar ni stadspuls eller lugnare naturmiljö? Detta är frågor man bör ställa sig när man ska välja plats för konferens. På många platser går det att hitta en konferenslokal som är väl anpassad efter antalet konferensdeltagare, man kan också välja att njuta av skön naturmiljö. Arbetar ditt företag främst i stadsmiljö är det ett mycket bra alternativ att välja en plats som en omväxling i kontrast till er vardagliga miljö.

När du beslutat om en bra destination för er företagsresa är det dags att planera och spika resplanen. Arbetet med att skapa resans agenda är mycket viktigt eftersom en bra agenda också brukar innebära en lyckad företagsresa. Ju tydligare agendan är, desto bättre. Ta ställning till tider för aktiviteter och måltider, bestäm om alla aktiviteter ska vara obligatoriska eller inte och gör ett tidsschema med goda marginaler så att allt hinns med. Att förena nytta med nöje är en mycket god utgångspunkt för planeringen av företagsresan.

Teambuilding är viktigt att få med eftersom det oftast gör konferenserna mer effektiva och även långsiktigt stärker hela arbetsgruppen, vilket i sin tur ger företaget bättre resultat. Det är trevligt att planera in en rolig överraskning! Under företagsresan är det väldigt bra att dokumentera genom att skriva ner, fotografera eller filma. På så vis bevaras minnena från resan och lärdomar kan dras en längre tid efter resans slut. Följaktligen bör du prioritera reflektioner över företagsresan och komma fram till vad som var bra och vad som kan göras bättre till nästa gång. Samla in alla medarbetares reflektioner och låt företaget utvecklas!

rnn.yqe.