Temaresa med företaget

Att planera en resa med företaget är något ganska vanligt. Många företag anordnar åtminstone en om året, ofta i samband med en konferens. Och att satsa på ett tema under hela resan är ett populärt alternativ.

När det kommer till att planera en resa för ett företag är det många punkter man måste pricka av. Utmaningen växer också med antalet personer som ska följa med. Både på grund av själva antalet, men också för att fler personer betyder i regel fler individuella intressen. Och detta kan göra det svårare att hitta en sorts resa som alla kan tänka sig följa med på.

Ska man åka i väg på konferens och blanda in andra aktiviteter kan det vara värt att spendera lite tid på att försöka skapa en råd tråd genom så många delar som möjligt. Men satsa på en sådan naturligt koppling som möjligt, försök inte forcera konceptet på absolut allt. Titta på syften med resan för företaget och hur detta kan logiskt dras vidare till andra aktiviteter.

Det finns många olika sorters temaresor anpassade för företag man kan välja mellan. Åker man iväg under vintern kan det ju fungera riktigt bra tematiskt att boka en skidkonferens, något man kan hitta på flera orter bara i Sverige. Men då är det ju fördelaktigt om alla på företaget har ett intresse av vintersport. Annars kan ju vissa känna sig exkluderad ur aktiviteterna.

Genom att titta på alla sorters resor och faktiskt ta feedback från sina anställda kommer man nog kunna hitta något som de flesta, om inte alla, kan känna sig nöjd med. Många destinationer kan ju bjuda på en variation av upplevelser om man inte har något emot att dela upp gruppen när det blir dags för aktiviteter.

Vid val av resa är det viktigt att tänka på om någon helt förhindras från att delta i vissa aktiviteter i resans centrala tema. Har man till exempel äldre individer på företaget kanske det inte är en bra idé att boka en resa som inkluderar en massa vandring i terräng eller liknande.

Är man bara villig att spendera lite extra pengar finns det ofta möjligheten att verkligen skräddarsy en temaresa och få den anpassat företaget och resenärernas intressen till så stor utsträckning som möjligt. Ta kontakt med en erfaren researrangör och kolla vad de kan erbjuda.

 

Att tänka på vid företagsresande

Att vara ute i god tid med planeringen för företagsresan brukar vara en förutsättning för att resan blir lyckad, med god framförhållning ökar chanserna för att det blir som du har tänkt dig. Det är bra att sätta ett datum för resan i god tid eftersom alla medarbetare då hinner förbereda sig ordentligt för resan och de hinner komma med förslag och synpunkter som kan göra resan bättre. Vid valet av plats för konferens gäller det att tänka på vad som gynnar gruppen mest. Behöver ni stora eller lite mindre lokaler?

Är det mer passande med en historisk eller modern plats? Föredrar ni stadspuls eller lugnare naturmiljö? Detta är frågor man bör ställa sig när man ska välja plats för konferens. På många platser går det att hitta en konferenslokal som är väl anpassad efter antalet konferensdeltagare, man kan också välja att njuta av skön naturmiljö. Arbetar ditt företag främst i stadsmiljö är det ett mycket bra alternativ att välja en plats som en omväxling i kontrast till er vardagliga miljö.

När du beslutat om en bra destination för er företagsresa är det dags att planera och spika resplanen. Arbetet med att skapa resans agenda är mycket viktigt eftersom en bra agenda också brukar innebära en lyckad företagsresa. Ju tydligare agendan är, desto bättre. Ta ställning till tider för aktiviteter och måltider, bestäm om alla aktiviteter ska vara obligatoriska eller inte och gör ett tidsschema med goda marginaler så att allt hinns med. Att förena nytta med nöje är en mycket god utgångspunkt för planeringen av företagsresan.

Teambuilding är viktigt att få med eftersom det oftast gör konferenserna mer effektiva och även långsiktigt stärker hela arbetsgruppen, vilket i sin tur ger företaget bättre resultat. Det är trevligt att planera in en rolig överraskning! Under företagsresan är det väldigt bra att dokumentera genom att skriva ner, fotografera eller filma. På så vis bevaras minnena från resan och lärdomar kan dras en längre tid efter resans slut. Följaktligen bör du prioritera reflektioner över företagsresan och komma fram till vad som var bra och vad som kan göras bättre till nästa gång. Samla in alla medarbetares reflektioner och låt företaget utvecklas!