Med fokus på miljön

Med fokus på miljön

Som industri så står man inför utmaningar miljömässigt. Det kanske bedrivs verksamhet som funnits länge och förutsättningarna har förändrats de senaste åren med ett helt nytt tänk på vår miljö. Det är inte bara på tillverkningssidan som det görs förändringar utan även inom fläkt- och kylsystem så gäller det att dessa rengörs för att få bästa effekt.

Företaget Recond Concept har tagit fram ett förbättringskoncept med miljövänliga kemikalier. De kan på ett miljövänligt sätt rengöra bland annat fläkt- och kylsystem på stora industrier. Genom att rengöra olika system på industrier så kommer besparingar då dessa system inte behöver nedmonteras utan kan rengöras på plats. Idag så kan miljökraven vara högt ställda på industrier och det gäller att man hittar lösningar som kan hjälpa till att industrierna kan hålla den miljöstandard som satts.

På många sätt så är vi ett föregångsland då det kommer till miljö. Även om det fortfarande finns mycket att arbeta med. Recond Concept har visat att det går att göra saker som hjälper till och kan skapa en en bättre miljö. Och det finns många andra sätt att arbeta på med miljö i åtanke. Elavtal är något som man kan omförhandla och få mer miljömässig el levererad till sin industri. Även byte av armaturer är något som kan göra att man spar energi.

Det kräver en hel del av företag att påbörja en förändring som hjälper till att skapa en bättre miljö. Många gånger så kanske man inte kan vänta på att någon annan ska göra något utan man kanske måste börja någonstans för att det ska just bli en förändring.

rnn.yqe.