Kanske kan elcyklar vara något för ert företag

Kanske kan elcyklar vara något för ert företag

Den globala uppvärmningen är här. Temperaturer når rekordnivåer i hela världen och människor tar klimatförändringarna på större allvar. Långt ifrån alltid genomför företagare klimatåtgärder som syns eller får kunder och medarbetare att känna sig delaktiga i den gröna omställningen.

Många företagare är medvetna om klimatförändringar. Det är dock inte alltid lätt att veta hur man ska vara klimatsmart på ett strategiskt sätt. Det finns flera kostnadseffektiva sätt att både internt gentemot medarbetare och externt mot kunder visa att ni menar allvar med era gröna ambitioner.

Bli en miljöhjälte med en elcykel

Allt fler har insett att cykel som transportmedel är både hälsosamt, ökar välbefinnandet och att du blir en miljöhjälte. Det finns idag utbyggd och specialanpassad infrastruktur för cyklar. Du kan också hitta cykelmodeller som gör att du inte behöver svettas så mycket. Elcykeln har blivit populär och en del av den gröna revolutionen. Ditt företag kan genom investeringar i elcyklar bli riktiga miljöhjältar på ett kostnadseffektivt sätt.

Genom att tillhandahålla elcyklar för era medarbetare kan ni på ett tydligt sätt visa att ni tar er an klimatutmaningen tillsammans. Det kan också vara ett tydligt sätt att utåt visa kunder och andra aktörer vilket engagemang ni har. Du kan kolla här och hitta både elcyklar, traditionella cyklar och tillbehör för ditt företag.

Ola Bengtsson