Miljötänk och företagnade

Miljötänk och företagnade

Företag i Sverige har stor press på sig att agera miljövänligt i alla led. Det finns regionala, nationella och internationella lagar och regler att följa. Men finns det mer som ditt företag kan göra utan att förlora effektivitet?

Källsortering

Det är allas skyldighet att källsortera, enligt lagen. Privatpersoner och företag har ett ansvar att sortera papper, matavfall, batterier och liknande. Hur pass bra källsortering har ditt företag och var kan ni kasta sakerna? Prata med hyresvärden om du inte vet var ni kan källsortera ert skräp.

Riktad marknadsföring

Tänk över er marknadsföringsstrategi, har ni något miljötänk när ni planerar reklam och evenemang? Riktad marknadsföring kräver mindre resurser och når ut till din publik direkt. Du kan skicka reklamprodukter direkt till de potentiella kunderna istället för att trycka upp en billboard mitt i stan. En penna från Easytryck byter hand och lever kvar i sju år, en billboard hyr du per månad eller år och majoriteten åker förbi den utan att märka den. Du gör helt klart ett smartare val med riktad reklam istället för att söka dig till den breda massan.

Personligt ansvar

Prata med dina anställda, diskutera fram hur ni alla kan tänka mer miljövänligt på företaget. Kan ni skära ned på antal pappers som skrivs ut eller kopieras? Kan ni återanvända papper och trycka på andra sidan också? Har ni plats för en liten kompost på företag där ni kastar matavfallen från lunchen. Be alla ta sitt personliga ansvar för att göra arbetsplatsen miljövänligare. Ni kan köpa kontorsmöbler som är begagnade, anlita en miljöcertifierad städfirma och så vidare.

rnn.yqe.